Преміум Доступ До Коментарів

У реченні Г потрібно писати зосередження, адже в іменниках середнього роду ІІ відміни в позиції між голосними відбувається подвоєння літер на позначення подовжених приголосних. Також правильно передусім, тому що прислівники, які утворені поєднанням прийменника з займенником, пишемо разом. В окремих словах, які не можна перевірити наголосом і які потрібно запам’ятати (бентежний, керівник). У словах викликало … Continue reading Преміум Доступ До Коментарів